กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน ) เข้าตรวจการปฎิบัติงานโรงไฟฟ้าพลังงานขยะจีเดค อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2561 คุณพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้เดินทางไปตรวจติดตามการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า และการกำจัดขยะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาชุมชนและสร้างความร่วมมือกับหน่วยราชการท้องถิ่น ณ โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะของบริษัท จีเดค จำกัด

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -