"ไออีซี แม่ทา แม่แตง" ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015

บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการลำพูน 1,2 จังหวัดลำพูน ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จากบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพ ISO โดยในปี 2561 บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด ได้ใบรับรอง ISO 9001 เป็นเวอร์ชั่นปี 2015 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 เพื่อให้มั่นใจในการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีการพัฒนาระบบการจัดการด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2558

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -