องค์ความรู้และเทคโนโลยี


การจัดการข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลและจัดการระบบซอร์ฟแวร์ให้แก่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT

การพยากรณ์แนวโน้มราคาระยะสั้นของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสำหรับกลุ่มบริษัท ปตท.

การจดจำรูปแบบและจัดการข้อมูลให้แก่หน่วยงานด้านการเงิน


พลังงาน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ


การสื่อสาร

โครงการโทรทัศน์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล

การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแสงอาทิตย์ของแผงโซลาร์และการจัดการระบบสือสารของแผงโซลาร์

ก้าวไปข้างหน้า

ไออีซีเดินหน้าศึกษาและพัฒนาความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในด้านเทคโนโลยี, การใช้เทคโนโลยีในการจัดการฐานข้อมูล,การสื่อสาร และพลังงานทดแทน กว่า 80 ปีแห่งความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจที่ไออีซีได้เติบโตควบคู่กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย เป็นพลังให้บริษัทเดินหน้าในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้ถือหุ้น และพนักงานทุกคน