ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 408/37 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-619-0199 (ต่อ) 109
อีเมล investors.iec@gmail.com