งบการเงิน

1 งบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2564
- งบการเงิน ไตรมาส 3  พ.ศ.2564 -
- งบการเงิน ไตรมาส 2  พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด (zip) | (pdf 1) , (pdf 2) , (pdf 3)
- งบการเงิน ไตรมาส 1  พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด (zip) | (pdf 1) , (pdf 2) , (pdf 3)
2 งบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด (zip) | (pdf)
- งบการเงิน ไตรมาส 3  พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
- งบการเงิน ไตรมาส 2  พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
- งบการเงิน ไตรมาส 1  พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
3 งบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด (zip) | (pdf)
- งบการเงิน ไตรมาส 3  พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
- งบการเงิน ไตรมาส 2  พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
- งบการเงิน ไตรมาส 1  พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
4 งบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด (zip) | (pdf)
- งบการเงิน ไตรมาส 3  พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
- งบการเงิน ไตรมาส 2  พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
- งบการเงิน ไตรมาส 1  พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
5 งบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
- งบการเงิน ไตรมาส 3  พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
- งบการเงิน ไตรมาส 2  พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
- งบการเงิน ไตรมาส 1  พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
6 งบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
- งบการเงิน ไตรมาส 3  พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
- งบการเงิน ไตรมาส 2  พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
- งบการเงิน ไตรมาส 1  พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
7 งบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
8 งบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด
9 งบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด
10 งบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด
11 งบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด
12 งบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)
ปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2564 Download  
2560 Download
2559 Download Download Download Download