ข่าวบริษัท

วันที่ เรื่อง
10/06/2014IEC Opportunity day ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
19/05/2014งานแถลงข่าว วันที่ 30 เมษายน 2557
16/05/2014ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต ร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคนใหม่
26/03/2014ชี้แจงกรณีการเสนอวาระการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุน
11/02/2014IEC ร้อง อสมท. เคลียร์ปมสัญญา 'คลื่น UHF'
10/02/2014 แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (IEC-W1)
20/01/2014ไออีซีใช้เงินลงทุน 3 ล้านบาทซื้อหุ้น E-Contech
07/01/2014โครงการโรงไฟฟ้า อ.แม่ระมาด จ.ตาก เริ่มการจำหน่ายไฟฟ้า
01/09/2013ข้อเสนอการดำเนินธุรกิจ IEC 3G MVNO
14/06/2013การลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ของธุรกิจโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0286A10Z08
ต่างด้าว TH0286A10Z16
NVDR TH0286010R13
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 0.01 บาท
หุ้นสามัญ 249,345,538,669 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 4,476,576,274.26 บาท
ทุนชำระแล้ว 2,493,455,386.69 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -