ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต ร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคนใหม่

 

วันที่ 28 เมษายน 2557 ท่านร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต  ประธานกิตติมศักดิ์ ของบริษัทอินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อแสดงความยินดีกับ นายชัยณรงค์ โชไชย เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเลื่นตำแหน่ง ให้เป็นรองอธิบดีคนใหม่ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์