ชี้แจงการสอบถามและการตอบข้อหารือเกี่ยวกับการออก Warrant รุ่นใหม่เพื่อทดแทนให้แก่ผู้ถือ Warrant รุ่นเก่าที่ใกล้จะหมดอายุ และการปรับสิทธิ Warrant รุ่นเก่า

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

 

ข้อมูล: นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
02/04/2562