แจ้งการหยุดดำเนินการโครงการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจังหวัดระยองไว้ชั่วคราว

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

 

ข้อมูล: นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
29/04/2562