แจ้งการลาออกและแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

 

ข้อมูล: นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
27/05/2562