ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้นสามัญของ IEC, LVT และ YNP จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและจะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1-9 ก.ค 2562 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

 

ข้อมูล: นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
02/07/2562