ยกเลิกโซลาร์ฟาร์มชุมชนไม่กระทบไออีซี

 

          21 ก.ค. 57- ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช ประธานกรรมการ บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (IEC) ได้ชี้แจงข่าว กรณีรัฐ ยกเลิกโครงการโซลาร์ฟาร์ม ชุมชน 800 เมกะวัตต์ ว่ากรณีดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ จากการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีผลตอบแทนค่อนข้างต่ำ ทำให้ไม่มีความน่าสนใจในการเข้าไปลงทุน อีกทั้งขณะนี้ไม่ได้อยู่ในแผนการดำเนินธุรกิจของ IEC ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนหลายประเภท กล่าวคือโซลาร์ ฟาร์ม โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบระบบและจะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในระยะเวลาอันใกล้นี้ รวมถึงอยู่ระหว่างการศึกษาและทำการจัดซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยในสิ้นปี 2557 IEC คาดว่าจะมีโซลาร์ ฟาร์มรวม 16 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าชีวมวลรวม 32 เมกะวัตต์ ส่งผลให้มีรายได้เฉลี่ย 40 ล้านบาท ต่อเดือน