ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

 

ข้อมูล: นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
08/01/2563