กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

 

ข้อมูล: นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
01/03/2564