แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแผนที่ตั้งการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

 

 

ข้อมูล: นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
23/04/2564