กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

 

ข้อมูล: นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
20/03/2565