กิจกรรม "ไตรภาคีร่วมใจ ชาวท่าช้างสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

วันที่ 30 มีนาคม 2559 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สระแก้ว ได้ร่วมกิจกรรมกับคณะทำงานไตรภาคี เพื่อบริหารจัดการของเสียและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนแนวคลองพระปรง ในกิจกรรม “ไตรภาคีร่วมใจ ชาวท่าช้างสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ วัดท่าช้าง หมู่ 6 ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว โดยมีนายอภิจิณ โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนจาก ภาครัฐ เอกชน และประชาชน

ในช่วงเช้า เป็นการประชุมร่วมกันเรื่องสถานการณ์คุณภาพน้ำในลุ่มน้ำพระปรง –พระสทึง และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการออกบูธนิทรรศการและอาหารจากโรงงานที่อยู่ตลอดแนวคลองพระปรง-พระสทึง ผู้บริหารและพนักงานโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สระแก้ว ได้ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ “ปลูกต้นไม้ในวัด ทาสีก าแพงโบสถ์วัดท่าช้าง และปล่อยปลาฝายยางบ้านท่าช้าง”

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -