โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการลำพูน ร่วมกิจกรรมสร้างวินัยจราจร

Read More

โครงการธรรมาภิบาล

Read More

กิจกรรม CSR สนับสนุนเงินเพื่อซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและทางเดินโรงเรียนบ้านหนองไทร

Read More

กิจกรรม CSR สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้าน ม.14 บ้านเนินตะเคียน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

Read More

กิจกรรม CSR สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

Read More

กิจกรรมทอดผ้าป่า

Read More

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านหนองไทร

Read More

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อศุกร์วันที่ 20 มกราคม 2560 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ร่วมกับทางเทศบาลเมืองควนลัง ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัยน้ำท่วม โดยนำแจกถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่มมากกว่า 300 ชุด ณ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา...

Read More

โครงการ "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560"

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 บริษัท จีเดค จำกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประปี 2560 กับเทศบาลควลลัง ณ ลานส้มโอ้เทศบาลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย...

Read More

โครงการ “สร้างฝายชะลอน้ำคลองจูด”

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 บริษัท จีเดค จำกัด ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

Read More

พิธีทอดกฐิน ประจำปี 2559 น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช...

Read More

กิจกรรม “ทำบุญถวายสลากภัต”

 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด โดยคุณอรอรุณ ปาลีกุย ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก หรือ ถวายสลากภัต ณ วัดทากาศ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน...

Read More

กิจกรรม “ไตรภาคี รวมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน”

เมื่อที่ 24 สิงหาคม 2559 นายวัชรินทร์ นาละคร ผู้จัดการฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุง และพนักงาน บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด ร่วมกิจกรรม “ไตรภาคี รวมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน”...

Read More

กิจกรรมปลูกป่าชุมชน "คืนผืนป่าให้แผ่นดิน"

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้นำชุมชนหมู่ 4...

Read More

กิจกรรม โครงการ “ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา ขยายพันธุ์พืชพื้นถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”

เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 บริษัท จีเดค จำกัด โดยคุณสมชาย รุ่งเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส พร้อมพนักงาน ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา ขยายพันธุ์พืชพื้นถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...

Read More

กิจกรรม บวชป่าชุมชนตำบลทากาศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น. บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการบวชป่าชุมชนตำบลทากาศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี...

Read More

กิจกรรม "ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว’’

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม ‘’ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว’’ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดำเนินรอยตามพระราชดำริ

Read More

กิจกรรม "ตักบาตรทำบุญหมู่บ้าน สืบสานประเพณีท้องถิ่น"

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2559 ผู้บริหารและพนักงานโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมตักบาตรทำบุญหมู่บ้านเนินตะเคียน สืบสานประเพณีท้องถิ่น

Read More

กิจกรรม "ไตรภาคีร่วมใจ ชาวท่าช้างสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมกับคณะทำงานไตรภาคี เพื่อบริหารจัดการของเสียและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนแนวคลองพระปรง ในกิจกรรม “ไตรภาคีร่วมใจ ชาวท่าช้างสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

Read More

กิจกรรมเพื่อชุมชน โครงการ “พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแพทย์ชนบท”

บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด ผู้ดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการลำพูน 1 และ 2 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของ กลุ่มบริษัทอินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC) ได้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต...

Read More

บริษัท จีเดค จำกัด ได้จัด “โครงการสานสัมพันธ์โรงงานสู่ชุมชน”

กิจกรรมเพื่อชุมชน โครงการ “สานสัมพันธ์โรงงานสู่ชุมชน” บริษัทจีเดค จำกัด ในกลุ่ม บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง ผู้นำทางด้านการบริหารจัดการขยะและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์โรงงานสู่ชุมชน”...

Read More

กิจกรรมโครงการธนาคารขยะ บริษัท จีเดค จำกัด ”

บริษัท จีเดค จำกัด ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการแปรรูปเป็นพลังไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ได้ริเริ่ม “โครงการธนาคารขยะ” ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อลดปริมาณขยะ...

Read More

กิจกรรมโครงการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร บริษัท จีเดค จำกัด

บริษัท จีเดค จำกัด ในกลุ่มของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินงานโรงกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง จ.สงขลา นำร่องกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ ประชาชน...

Read More

CSR activity “Painting and sharing the dream from heart to heart”

Through the CSR policy of the International Engineering Public Company Limited (IEC), IEC Sakaeo 1,...

Read More

Gidec Company Limited reduced the impact on the community, from the smell of solid waste from the landfilled.

Gidec Company Limited Group, a subsidiary company of IEC, leader in the management and processing of waste into electric power,...

Read More

IEC Mae Tha Mae Tang Limited donates money to Wat Tha Khat, Mae Tha, Lumphun province

IEC Mae Tha Mae Taeng Limited (the power plant project Lamphun 1 and 2), a supplier of solar power, donated money to Wat Tha Khat. ...

Read More

CSR Day for the community: From heart to heart activity

The International Engineering Pcl. or IEC had launched CSR activities to enhance better knowledge and understanding of Municipal Solid Waste Power Plant for the community on 14th March 2015...

Read More

Public relations activities for against drugs in 2015

Public relations activities for against drugs in 2015 at Tha Khat, Mae Tha district, Lamphun province...

Read More

IEC provides bicycle and school bag to students in National Children's Day 2015

IEC Mae Tha Mae Taeng Limited (the power plant project Lamphun 1 and 2), a supplier of solar power has sponsored the 2015 annual National Children's Day event for the Municipality of north Tha Khat and Tha Khat....

Read More