กิจกรรม "ตักบาตรทำบุญหมู่บ้าน สืบสานประเพณีท้องถิ่น"

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2559 ผู้บริหารและพนักงานโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมตักบาตรทำบุญหมู่บ้านเนินตะเคียน สืบสานประเพณีท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของชุมชน หมู่ 14 ต.ศาลาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -