กิจกรรม "ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว"

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม ‘’ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว’’ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดำเนินรอยตามพระราชดำริ โดย นายดาระใน ยี่ภู่ นายอำเภอนิคมพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายมนูญ วงษ์ประยูร นายกเทศมนตรี ตำบลมะขามคู่ โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการรักษาพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ อันเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำและรักษาสมดุลของระบบนิเวศ โดยมีกิจกรรมหลักที่สำคัญ คือ การสร้างฝายชะลอน้ำ และปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่รอบเขาจอมแห หมู่ที่ 7 ตำบลมะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -