กิจกรรม บวชป่าชุมชนตำบลทากาศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น. บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการบวชป่าชุมชนตำบลทากาศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 84 พรรษา จัดโดยเทศบาลตำบลทากาศเหนือ โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทาเป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพระภิกษุสงฆ์ ส่วนราชการในอำเภอแม่ทา รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันบวชต้นไม้ โดยนำจีวรมาผูกต้นไม้ พร้อมกับทำพิธี เดปอทู ตามความเชื่อของชาวปะกาเกอญอ (เดปอทู คือสายใยความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ โดยเฉพาะกับต้นไม้) และปลูกต้นราชพฤกษ์ตามแนวถนน

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -