กิจกรรมปลูกป่าชุมชน "คืนผืนป่าให้แผ่นดิน"

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้นำชุมชนหมู่ 4 บ้านท่าระพา ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ได้จัดกิจกรรมขึ้นโดยได้รับการส่งเสริมจากกรมป่าไม้ เพื่ออนุรักษ์ป่าสักท่าระพา และคืนผืนป่าให้แผ่นดิน ภายใต้โครงการ “ป่าชุมชน บ้านท่าระพา” โดยมีนางสมพร มโนรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานจากกรมป่าไม้ วิทยุชุมชน สถานศึกษา บริษัทที่ตั้งอยู่ลุ่มน้ำคลองพระสะทึง และชาวบ้านหมู่ 14 มาร่วมกิจกรรมภายในงาน ทั้งนี้กิจกรรมประกอบไปด้วย การปลูกป่าชุมชน พิธีสดุดีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ พิธีสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และการออกบูธเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงาน ทั้งนี้บริษัทฯ นำข้าวเหนียวหมูทอดและขนมจีนน้ำยามาเลี้ยงในงานดังกล่าว

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -