กิจกรรม “ไตรภาคี รวมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน”

เมื่อที่ 24 สิงหาคม 2559 นายวัชรินทร์ นาละคร ผู้จัดการฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุง และพนักงาน บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด ร่วมกิจกรรม “ไตรภาคี รวมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน” ในช่วงเช้าเป็นการประชุมไตรภาคีฯ ครั้งที่ 12-3/2559 หารือเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพน้ำในลุ่มน้ำพระปรง –พระสทึง และถวายเพลพระสงฆ์ และในช่วงบ่ายนายอภิจิณ โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้คณะทำงานไตรภาคีฯ ปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา ณ วัดสิกขวัฒนาราม (บ้านซ่ง) ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ชมการมอบน้ำเพื่อการเกษตรให้ชุมชน และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง “ทีมราชการ VS ทีมโรงงาน + ทีมภาคประชาชน” ณ บริษัท ไทยแคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ครื้นเครง มีกิจกรรมร้องเพลง เล่นดนตรี ของกลุ่มกิจกรรมร้องเพลงและดนตรีกรมโรงงานอุตสาหกรรม การออกบูธนิทรรศการและอาหารจากโรงงานเครือข่ายไตรภาคีฯ 11 โรงงาน ทั้งนี้บริษัทฯออกบูธอาหารหวาน “ลอดช่องไทย” และเกมส์แจกของรางวัล “ฮูล่าฮุป สุขภาพดี มีรางวัล”

     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -