กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านหนองไทร

ประมวลภาพกิจกรรม CSR กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านหนองไทร
หมู่ 14 ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว วันที่ 10 มกราคม 2563

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -