กิจกรรมทอดผ้าป่า

ประมวลภาพ กิจกรรม CSR ทำบุญทอดผ้าป่า
วันหนองไทรและวัดหนองผูกเต่า วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -