โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการลำพูน ร่วมกิจกรรมสร้างวินัยจราจร

บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการลำพูน โดยคุณอรอรุณ ปาลีกุย ผู้จัดการทั่วไป ได้ร่วมลงนามใน MOU ตามโครงการจัดกิจกรรมดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนแก่ประชาชน กิจกรรม 4 ดี เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยบริษัทสนับสนุนหมวกกันน็อคจำนวน 140 ใบ ให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ในการรับส่งบุตรหลาน และโรงเรียนดังกล่าวมีที่ตั้งใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า ทางผู้บริหารบริษัทได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้ส่งเสริมกิจกรรมแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -