ทีฆายุกาโหตุ มหาราชินี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)