ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)