บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด(มหาชน) หรือ ไออีซี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2465 โดยเริ่มธุรกิจแรกด้วยการก่อสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – อรัญประเทศ อันเป็นครั้งแรกของการเชื่อมโยงไทยกับชายแดนกัมพูชา และเป็นการวางรากฐานการเป็นผู้นำด้านวิศวกรรม โดยร่วมกับ "แคทเตอร์พิลล่า" บริษัทผู้ผลิตรถแทรคเตอร์อันดับหนึ่งของโลก นำ รถแทรคเตอร์ เข้ามาใช้ในงานเพื่อการพัฒนาประเทศ

นอกจากนี้ ไออีซียังเป็นหนึ่งในผู้วางรากฐานการพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ และบริการ เช่น เครื่องจักรอุตสาหกรรม วิทยุ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เข้ามาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย อีกทั้งดำเนินการด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่ภาครัฐ อาทิเช่น งานระบบไฟฟ้า และยังได้ขยายการดำเนินงานสู่ธุรกิจขนส่งทางทะเลและธุรกิจการสื่อสาร อันนำมาซึ่งชื่อเสียงและความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ จนเมื่อปี พ.ศ.2472 ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวให้กับผลิตภัณฑ์ "เวสติ้งเฮ้าส์"

หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ไออีซีได้เข้าไปมีส่วนช่วยฟื้นฟูโครงการต่างๆ ด้านวิศวกรรม โทรคมนาคม และมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาประเทศรวมไปถึงโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์มาโดยตลอด จนได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็น "บริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" รับพระราชทาน "ตราตั้งครุฑ" โดยพระบรมราชานุญาต ในปี พ.ศ.2508 ด้วยเวลาที่ผ่านไปไออีซีไม่เคยหยุดนิ่งที่จะทำงานแข่งขันกับตนเองและเวลาเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด ทุกผลิตภัณฑ์และการบริการของไออีซี ต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ทันยุคทันกับความต้องการ ดังเช่นในปีพ.ศ. 2526 ไออีซีเป็นผู้นำกระแสเทคโนโลยีด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์

เคลื่อนที่"โนเกีย"ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในโลก โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งทำให้ไออีซีได้ก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำทางธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่นับแต่นั้นมา