ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 333/86, 333/89 อาคารไอที สแควร์ ทาวเวอร์ 1 ชั้น 6 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์ 02-619-0199 (ต่อ) 109
อีเมล investors.iec@gmail.com