ติดต่อ

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
333/86, 333/89 อาคารไอที สแควร์ ทาวเวอร์ 1 ชั้น 6
ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานครฯ รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์: 02-6190199
โทรสาร: 02-6190019
อีเมลล์: investors.iec@gmail.com