วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

30 เมษายน 2562
Part : 1 , 2 , 3 , 4 , 5

วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

30 เมษายน 2561
Part : 1 , 2 , 3

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

20 ตุลาคม 2560
Part :  1, 2, 3, 4, 5, 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

22 พฤษภาคม 2560
Part :  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

25 เมษายน 2559
Part :  1, 2, 3,